Zahraničí

Rádi pomáháme našim studentům poznávat, jak věda i praxe vypadají ve světě.

Vycházíme při tom z naší vlastní zkušenosti – máme za sebou spolupráci s univerzitami ve Švédsku, USA, Francii, Řecku, Polsku …, umíme adaptační pobyty společně se studenty ze saské Hochschule Zittau/Görlitz … Na katedře jsme uvítali studentky a studenty ze Švédska či Španělska. V poslední době jsme se zahleděli na sever a chystáme leccos nového spolu s kolegyněmi z norské VID Specialized University. A přidaly se i univerzity z Bochumi a Helsinek…

Jedinečnou příležitost k tomu všemu představuje program Erasmus+.

ERASMUS+ na FP TUL

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociální práce a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210