Skip to main content

O katedře

Kořeny Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky sahají do devadesátých let 20. století. Krátce po založení Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci vznikl na Katedře pedagogiky a psychologie studijní program Sociální péče, který se v průběhu dalších let transformoval ve studijní program Sociální práce. Samostatná katedra byla založena v roce 2003 a je na ní realizováno nejenom studium sociální práce, ale též speciální pedagogiky.

Aktuálně naše katedra sídlí v budově P na Komenského ulici v centru Liberce. Katedra sehrává aktivní roli, jak ve vztahu k mateřské Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, tak ke spolupracujícím organizacím. Jedním z pilířů výuky je snaha skloubit teorii s praxí, a připravit studenty na výzvy, se kterými budou po ukončení studia ve své pracovní činnosti konfrontováni.

Pracovníci katedry zaujímají ke svým studentům lidský a kolegiální přístup, díky čemuž lze v rámci studia zažít pozitivně laděnou atmosféru. Katedra plně podporuje výjezdy studentů do zahraničí v podobě studijních pobytů či pracovních stáží programu Erasmus+, aby mohli rozšířit své vědomosti a zažít i jiné vzdělávací strategie.