Skip to main content

Oznámení

Open Session on Mental Health and Stigma

KSS Vás zve na online minikonferenci o duševním zdraví.

Celostní pohled na zdraví a imunitu

Srdečně Vás zveme na přednášku MUDr. Miroslava Holuba s názvem Celostní pohled na zdraví a imunitu, s datem konání 6. 4. 2024.

International Staff Week 2023

6. 12. se budou představovat zahraniční univerzity lákající studenty na Erasmus.

Nabídka studia v zahraničí

Naše partnerská škola Protestant University of Applied Sciences (EvH) v Bochumi nabízí 1semestrální studijní modul pro zahraniční studenty (tj. i z KSS).

Zadání seminární práce z předmětu TP2

V přiloženém dokumentu naleznete zadání seminární práce z předmětu KPE/TP2 od JUDr. Karhanové Horynové.

Povinně volitelné předměty pro rok 2023/2024

V přiložených souborech naleznete předměty, které je třeba si zapsat do 3.r. Povinně volitelné předměty jsou určeny pouze studentům 3. ročníků a nikoliv nižším ročníkům!

Kurz Zuřivec

Dítě jako oběť či svědek domácího násilí

Kurz GERT

Jak se cítí člověk v pokročilém věku?

Podmínky seminární práce KPE/TP1

Instrukce ke splnění předmětu KPE/TP1 od JUDr. Karhanové Horynové.

Podmínky seminární práce KPE/TP3

Instrukce ke splnění předmětu KPE/TP3 od JUDr. Karhanové Horynové.

Harcovská tancovačka

Taneční zábava pro osoby se zdravotním handicapem, jejich rodiny, přátele a spřízněnou veřejnost. Pozvánka