Projekty

Hlava v pohodě – Relax Yourself

V projektu „Hlava v pohodě – Relax Yourself“ financovaného z Norských fondů se společně s partnery ze Vzdělávacího centra Turnov a University of Stavanger zabýváme velmi aktuálním tématem duševního zdraví dětí. Projekt reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou. Jeho cílem je zvýšit informovanost žáků 2. stupně základní školy o problematice duševního zdraví a předat jim dovednosti, jak si duševní zdraví udržet. Dále usilujeme o edukaci pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy, které lze aplikovat formou zážitku, her a tréninků. V rámci projektu připravujeme tematické moduly použitelné ve výuce, podcasty a semináře pro pedagogické pracovníky.

Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Jak by mělo být realizováno krizové řízení organizace (poskytující sociální služby), která se nachází ve stavu krize ohrožující chod organizace i naplňování jejích cílů?

Odpovědi na tuto otázku se snažíme nalézt pomocí projektu „Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory“ financovaného Technologickou agenturou ČR. Konkrétní poučení hledáme ve fungování reálné organizace v době výskytu Covid-19, kdy touto organizací je Dům seniorů Františkov, Liberec - aplikační garant našeho výzkumu. Výstupem budou doporučení určená poskytovatelům sociálních služeb, kteří by se ocitli v obdobných situacích (stavu krize), aby jejich jednání bylo co možná nejvíce intencionální, a aby co nejméně utrpěla kvalita poskytované sociální služby.

OPVVV

Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci
Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL
Společenství praxe pro podporu vzdělávání – SPPPV

OPVK

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice
Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkuzivním vzdělávání

SGS

Tvorba screeningového testu motorických dovedností
Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy
Děti s orofaciálními rozštěpy ve škole
Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Celoživotní učení jako forma aktivizace seniorů

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210