Státní závěrečná zkouška

Specifické požadavky katedry

Základní informace o státní závěrečné zkoušce včetně obhajoby závěrečné práce se dozvíte na webu fakulty. Na tomto místě sdělujeme pouze konkrétnosti a specifika KSS, které upřesňují obecně platné požadavky a postupy.

Rozpis SZZ/ZZ červen 2023

V přiloženém souboru naleznete konkrétní termíny konání SZZ/ZZk.

Prezentace BP

Chystáte-li se přistoupit k SZZ, je nezbytné, abyste odevzdali elektronickou prezentaci své BP (u studujících SOP prezentace zahrnuje i Portfolio).

Odevzdání BP/ZP na KSS

Kromě odevzdání elektronické podoby Vaší BP/ZP (popsáno na webu fakulty) je třeba odevzdat 1 výtisk BP/ZP na sekretariát KSS (může být vytištěn oboustranně, svázán v kroužkové vazbě či jinak) do 26. 4. 2023.

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociální práce a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210