Skip to main content

Státní závěrečná zkouška

Specifické požadavky katedry

Základní informace o státní závěrečné zkoušce včetně obhajoby závěrečné práce se dozvíte na webu fakulty. Na tomto místě sdělujeme pouze konkrétnosti a specifika KSS, které upřesňují obecně platné požadavky a postupy.

Rozpis SZZ/ZZ srpen 2023

V přiloženém souboru naleznete rozpis na jednotlivé dny na SZZ/ZZk konané v srpnu 2023.

Prezentace BP

Chystáte-li se přistoupit k SZZ, je nezbytné, abyste odevzdali elektronickou prezentaci své BP (u studujících SOP prezentace zahrnuje i Portfolio).

Odevzdání BP/ZP na KSS

Kromě odevzdání elektronické podoby Vaší BP/ZP (popsáno na webu fakulty) je třeba odevzdat 1 výtisk BP/ZP na sekretariát KSS (může být vytištěn oboustranně, svázán v kroužkové vazbě či jinak) do 26. 4. 2023.