Skip to main content

Další vzdělávání

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatelství

Kurz Vychovatelství je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat kvalifikační předpoklady pro přímou pedagogickou činnost. Studium je zaměřeno především na výkon pozice vychovatele a pedagoga volného času, ale uplatníte se s ním také jako asistenti pedagoga. 

Studium trvá 1,5 roku, tedy tři semestry a má kombinovanou formu. To znamená, že se skládá jak z prezenční výuky (tedy z přednášek, seminářů a cvičení, které probíhají u nás na katedře podle rozvrhu), tak ze samostudia. Prezenční výuka, které vás čeká celkem 186 hodin, u nás probíhá v pátek a v sobotu.

Abyste mohli ke studiu tohoto programu nastoupit, musíte mít středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

Speciální pedagogika – studium v oblasti pedagogických věd

Kurz Speciální pedagogika je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat kvalifikační předpoklady pro výkon přímé speciálněpedagogické činnosti u lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium je zaměřeno především na výkon práce spojené s přímou speciálněpedagogickou činností ve školách a školských zařízeních (dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav apod.).

Studium trvá 1,5 roku, tedy tři semestry a má kombinovanou formu. To znamená, že se skládá jak z prezenční výuky (tedy z přednášek, seminářů a cvičení, které probíhají u nás na katedře podle rozvrhu), tak ze samostudia. Prezenční výuka, které vás čeká celkem 172 hodin, u nás probíhá v pátek a v sobotu.

Abyste mohli ke studiu tohoto programu nastoupit, musíte mít minimálně středoškolské pedagogické vzdělání ukončené maturitní zkouškou.