Skip to main content

Vítejte na KSS

V době letních prázdnin jsou úřední hodiny sekretariátu zrušeny. V případě potřeby kontaktujte sekretariát e-mailem. Děkujeme

Od 1. 7. do 31. 8. je budova P otevřena od 6:00 do 14:00 hod. každý pracovní den. 

V přiložených souborech naleznete předměty, které je třeba si zapsat do 3.r. Povinně volitelné předměty jsou určeny pouze studentům 3. ročníků a nikoliv nižším ročníkům!

KSS Vás zve na online minikonferenci o duševním zdraví.

Další vzdělávání

Kurz Vychovatelství je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat kvalifikační předpoklady pro přímou pedagogickou činnost.

Kurz Speciální pedagogika je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat kvalifikační předpoklady pro výkon přímé speciálněpedagogické činnosti u lidí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekty

„HLAVA V POHODĚ – RELAX YOURSELF“
Jak pečovat o duševní zdraví? Jaký jsem a jak mě vidí ostatní? Jak zvládat své emoce?  Jak si poradit v zátěžových situacích? …

„INOVACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY“
Jak by mělo být realizováno krizové řízení organizace (poskytující sociální služby), která se nachází ve stavu krize ohrožující chod organizace i naplňování jejích cílů? ...