Skip to main content

Odevzdání BP/ZP na KSS


Kromě odevzdání elektronické podoby Vaší BP/ZP (popsáno na webu fakulty) je třeba odevzdat 1 výtisk BP/ZP na sekretariát KSS (může být vytištěn oboustranně, svázán v kroužkové vazbě či jinak). Termín odevzdání tištěné práce je shodný s termínem odevzdání BP do STAGu. Viz harmonogram závěrečného roku studia.