Skip to main content

Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Odborný asistent
Kontaktní údaje

tel: +420 48535 4228
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

Dle předchozí dohody (např. e-mailem), forma může být: osobní, elektronická (Google Meet).

 • Profesní životopis

  Vzdělání:

  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Pedagogika (Ph.D.), 2008

  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Speciální pedagogika – Učitelství technické a informační výchovy (Mgr.), 2005

  Dosavadní praxe:

  2008–dosud KSS FP Technické univerzity v Liberci – odborný asistent s vědeckou hodností

  2005–2008 Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta – interní student doktorského studijního programu

  1998–2000 Základní a mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci – civilní služba

 • Publikace

  MEIER, M., 2024. Speciální pedagogika jedinců s poruchami hybnosti. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-688-2. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/4712-specialni-pedagogika-jedincu-s-poruchami-hybnosti

  MEIER, M., 2024. Speciální pedagogika jedinců s vícenásobným postižením. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-690-5. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/4700-specialni-pedagogika-jedincu-s-vicenasobnym-postizenim

  HODÍKOVÁ, B., MEIER, M., 2024. Speciální pedagogika jedinců s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-691-2. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/4709-specialni-pedagogika-jedincu-s-narusenou-komunikacni-schopnosti

  MEIER, M., 2023. Způsoby odkazování a citování zdrojů. Liberec: TUL.

  MEIER, M., 2021. Pomůcky a moderní didaktická technika. Olomouc: PdF UP.

  Online verze = MEIER, M., 2021. Pomůcky a moderní didaktická technika [online]. Olomouc: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP. [vid. 20. 12. 2021]. Dostupné z: http://www.klus.upol.cz/wp-content/uploads/2021/02/didakticke_pomucky_meier.pdf

  MEIER, M., KUČEROVÁ, J., 2020. Informační a komunikační technologie a děti v základní škole speciální. e-Pedagogium [online]. 2020, roč. 2020, č. 1 [vid. 11. 8. 2020], s. 16–26. ISSN 1213-7758. Dostupné z: https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2020/01/02.pdf

   MEIER, M., 2018. Children with Orofacial Clefts in School. e-Pedagogium [online]. 2018, vol. 2017, no. 4 [vid. 7. 3. 2018], p. 29–38. ISSN 1213-7758. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_4-2017online.pdf

  KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds., 2017. Jinost ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-346-1.

  MEIER, M., 2017. Informační a komunikační technologie jako příčina či řešení jinakosti. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Jinost ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 63–68. ISBN 978-80-7494-346-1.

  MEIER, M., 2016. Rizikové jevy při používání informačních a komunikačních technologií a vysokoškolští studenti. In:  KOTKOVÁ, M., DRTINA, R., CHROMÝ, J., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [CD]. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 73–77. ISBN 978-80-7435-641-4.

  MEIER, M., 2015. Hodnověrnost informací dostupných prostřednictvím Internetu. In: PODZIMEK, M., ed. Tázání ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 74–91. ISBN 978-80-7494-260-0.

  MEIER, M., 2015. Informační a komunikační technologie a studenti. Trendy ve vzdělávání [online], roč. 8, č. 1, s. 289–293 [vid. 7. 9. 2015]. ISSN 1805-8949. Dostupné z: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv15/tvv_2015_proceedings.pdf

  KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds., 2015. Možnost jako cesta … Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-185-6.

  MEIER, M., 2015. Lidé s postižením a informační a komunikační technologie. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Možnost jako cesta … Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 38–50. ISBN 978-80-7494-185-6.

  MEIER, M., 2014. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie. In: BERKI, J., ed. Jak podpořit výuku e-technologiemi. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 34–70. ISBN 978-80-7494-134-4.

  MEIER, M., 2014. Informační a komunikační technologie vhodné pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2014 [CD]. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 230–233. ISBN 978-80-86768-89-2.

  PEŠAT, P., MEIER, M., 2014. Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: HUTYROVÁ, M., SOURALOVÁ, E., CHRASTINA, J., DOLEJŠ, M., MOUDRÁ, L., eds. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 1. vyd. Olomouc: UP, s. 144–152. ISBN 978-80-244-4290-7.

  PEŠAT, P., MEIER, M., 2014. Prostředky informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: LOVÁSZOVÁ, G., ed. DidInfo 2014. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 118–125. ISBN 978-80-557-0698-6.

  MEIER, M., PEŠAT, P., 2014. Podpora využívání prostředků ICT při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: DRTINA, R., CHROMÝ, J., KOTKOVÁ, M., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [CD]. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 58–62. ISBN 978-80-7435-384-0.

  MEIER, M., 2013. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Metodický návod pro přípravu nových textů (pro autory e-learningových modulů). Liberec: TUL.

  MEIER, M., 2013. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Metodický návod pro využívání e-learningových modulů při studiu (pro studující i vyučující). Liberec: TUL.

  MEIER, M., 2013. Information and Communication Technology and Education of Pupils with Special Educational Needs. MEIER, M., STEJSKAL, B., PEŠATOVÁ, I., eds. New Perspectives in Special Education. First Edition. Havlíčkův Brod: Tobiáš, p. 108–119. ISBN 978-80-7311-141-0.

  MEIER, M., STEJSKAL, B., PEŠATOVÁ, I., eds., 2013. New Perspectives in Special Education. First Edition. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 978-80-7311-141-0.

  MEIER, M., 2013. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. In: MEIER, M., JIHLAVEC, J., PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., eds. Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice. Sborník příspěvků ze závěrečného mezinárodního semináře projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, s. 19–35. ISBN 978-80-7311-142-7.

  MEIER, M., JIHLAVEC, J., PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., eds., 2013. Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice. Sborník příspěvků ze závěrečného mezinárodního semináře projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 978-80-7311-142-7.

  MEIER, M., 2013. Využívání informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine [online], roč. 10, č. 4, s. 71–75 [vid. 18. 12. 2013]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://media4u.cz/aktualvyd.pdf

  MEIER, M., 2013. Informační a komunikační technologie a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2013 [CD]. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 270–273. ISBN 978-80-86768-52-6.

  MEIER, M., 2013. E-learning v praxi. In: DRTINA, R., KOTKOVÁ, M., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [CD]. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 68–71. ISBN 978-80-7435-252-2.

  MEIER, M., 2013. Rodina a informační a komunikační technologie. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Rodina ve výchově a sociálních vědách. Liberec: TUL, s. 54–67. ISBN 978-80-7372-944-8.

  MEIER, M., 2012. E-learning a univerzitní vzdělávání. In: MAREŠOVÁ, H., HEJSEK, L. Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: UP, s. 94–102. ISBN 978-80-244-3362-2.

  MEIER, M., 2012. Obecná pedagogika [CD]. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7372-898-4.

  MEIER, M., 2012. E-learning a inovace výuky. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2012. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 676–679. ISBN 978-80-86768-36-6.

  MEIER, M., 2012. Inovace výuky. In: DRTINA, R., CHROMÝ, J., KOTKOVÁ, M., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 89–92. ISSN 1214-0554.

  MEIER, M., 2011. Inovace studijního předmětu a Moodle. In: HAVELKA, M., CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2011. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 397–400. ISBN 978-80-86768-34-2.

  MEIER, M., 2011. Inovace studijního předmětu Obecná pedagogika. In: XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process [CD]. Brno: University of Defence. ISBN 978-80-7231-779-0.

  MEIER, M., 2011. Studenti a informační a komunikační technologie. In: DRTINA, R., CHROMÝ, J., KOTKOVÁ, M., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 115–117. ISSN 1214-0554.

  MEIER, M., 2011. Edukace a indoktrinace. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Etika v pedagogice a sociální práci. Liberec: TUL, s. 47–54. ISBN 978-80-7372-788-8.

  MEIER, M., 2010. Komparace rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a inkluze. In: VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J., eds. Inkluzivní vzdělávání v primární škole: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí [CD]. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-199-7.

  MEIER, M., 2010. Učebnice používané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. In: HAVELKA, M., CHRÁSKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2010. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Altyn, s. 405–408. ISBN 978-80-87224-09-0.

  MEIER, M., 2010. Vlastnění prostředků informačních a komunikačních technologií žáky. In: DRTINA, R., CHROMÝ, J., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: PdF UHK, s. 136–138. ISSN 1214-0554.

  MEIER, M., 2010. Vybavenost prostředky informačních a komunikačních technologií a velikost sídla. In: STOFFOVÁ, V., ed. XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava: Trnavská univerzita, s. 101–105. ISBN 978-80-8122-006-7.

  MEIER, M., 2009. Učitelé, žáci a moderní vědeckotechnické poznatky. In: ZUKERSTEIN, J., ed. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby [CD]. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-126-3.

  MEIER, M., 2009. Ochota učitelů vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie k účasti na výzkumu. In: CHRÁSKA, M., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2009. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 337–340. ISBN 978-80-7220-316-1.

  MEIER, M., 2009. Vybavenost učitelů a žáků druhého stupně základních škol prostředky informačních a komunikačních technologií. In: XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process [CD]. Brno: University of Defence. ISBN 978-80-7231-650-2.

  MEIER, M., 2009. Vztah žáků k výuce vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a moderní vědeckotechnické poznatky. In: DRTINA, R., ed. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 112–115. ISBN 978-80-7041-611-2.

  MEIER, M., 2008. Tvorba školního vzdělávacího programu a moderní vědeckotechnické poznatky. In: CHRÁSKA, M., ed. Trendy ve vzdělávání 2008. Díl I. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 179–182. ISBN 978-80-7220-311-6.

  MEIER, M., 2008. Trendy současné společnosti a moderní vědeckotechnické poznatky ve výuce. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 140–143. ISBN 978-80-7041-154-4.

  MEIER, M., 2007. Moderní vědeckotechnické poznatky ve výuce. In: Moderní technologie ve výuce [CD]. Brno: PdF MU. ISBN 978-80-7392-003-6.

  MEIER, M., 2007. Informační a komunikační technologie v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In: VAŠŤATKOVÁ, J., POLÁŠEK, R., eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 2. díl. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 309–313. ISBN 978-80-7220-306-2.

  MEIER, M., 2007. Internetové prohlížeče. In: DOSTÁL, J., ed. INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 1. [CD]. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 394–397. ISBN 978-80-7220-301-7.

  MEIER, M., SZOTKOWSKI, R., 2007. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., CHRÁSKA, M., eds. XX. DIDMATTECH 2007. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 519–522. ISBN 80-7220-296-0.

  MEIER, M., SZOTKOWSKI, R., 2007. Historie počítačové myši. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu [CD]. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-228-3.

  MEIER, M., 2007. Vrozené versus získané somatické postižení prizmatem civilní služby. In: VAŠŤATKOVÁ, J., LOUKOTOVÁ, V., eds. Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti [CD]. 1. vyd. Olomouc: UP, s. 315–322. ISBN 978-80-244-1665-6.

  MEIER, M., 2007. Studenti a Internet. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 46–50. ISBN 978-80-7041-776-8.

  MEIER, M., 2007. Kdybychom více četli, nemuseli bychom tolik objevovat. Psychologie dnes, roč. 13, č. 1, s. 48, 49. ISSN 1212-9607. (recenze)

  MEIER, M., 2007. O netradičních možnostech v pracovní výchově. In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, 432, 433. ISBN 978-80-89234-23-3. (recenze)

  MEIER, M., 2007. Vztah studentů ke svobodnému software – důsledek vzdělávání? In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, s. 169–173. ISBN 978-80-89234-23-3.

  MEIER, M., 2006. Studenti a masmédia. In: VAŠŤATKOVÁ, J., POLÁŠEK, R., eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 213–219. ISBN 80-7220-280-4.

  MEIER, M., 2006. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. e-Pedagogium [online], vol. 6, no. 2, p. 100–102 [vid. 7. 12. 2006]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf (recenze)

  MEIER, M., 2006. OpenOffice.org 2.0 kompletní průvodce. In: Učitelské listy [online]. [vid. 9. 9. 2006]. ISSN 1210-6313.  Dostupné z: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102775&CAI=2168 (recenze)

  MEIER, M., 2006. Člověk – bytost v sázce. In: Učitelské listy [online]. [vid. 19. 8. 2006]. ISSN 1210-6313. Dostupné z: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102750&CAI=2168 (recenze)

  MEIER, M., 2006. OpenOffice.org 2.0 Alternative to Commercial Software? Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania [CD]. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-8083-326-5.

  MEIER, M., 2006. Využívání informačních a komunikačních technologií studenty prvního ročníku denního studia Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: CHRÁSKA, M., ed. Trendy ve vzdělávání 2006. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 257–264. ISBN 80-7220-260-X.

  MEIER, M., 2006. Začleňování moderních vědeckotechnických poznatků do výuky technické a informační výchovy. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 109–113. ISBN 80-7041-847-8.

   

 • Závěrečné práce

  Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce