Skip to main content

Mgr. Libor Lopušan, Ph.D.

odborný asistent
Kontaktní údaje
Konzultační hodiny

Preferuji osobní konzultace, které jsou nutné pro kvalitní vypracování BP, ZP

Konzultace probíhají na základě předchozí e-mailové dohody.

Google Meet

------------------------------ ---------------------------------------------------------

Info k odevzdávání BP a ZP ke SZZ a ZZK:

Vážené studentky a studenti,

pokud plánujete odevzdat svoji BP či ZP k termínu 10. července 2024, abyste šly k SZZ či ZZK v srpnu 2024,

je třeba mi konečnou verzi práce zaslat nejpozději do 31. května 2024. Děkuji.

 

 

Dovolená:

1.7 -12.7 2024

22. - 31. 7. 2024

1.8 - 11.8. 2024

Během dovolené budu k zastižení prostřednictvím e-mailu

 • Profesní životopis

  Vystudoval obor Sociální práce a následně Andragogiku. Vystudoval doktorandské studium Pedagogiky v Polsku.  V současné době se vzdělává v komplexním vzdělávacím programu v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní - psychosomatický přístup. Profesně se zajímá o výchovu mladých dospělích a dětí.

  Pracuje jako vychovatel v DD a ve středisku výchovné péče v České Lípě jako dobrovolník.

 • Publikace

  BJØRKE, A., LOPUŠAN, L., 2024. Speciální pedagogika jedinců s poruchami chování. Distanční text. Online. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-693-6.

 • Závěrečné práce

  Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce