Rozpis SZZ/ZZ leden 2023


Vážené studentky, vážení studenti, v přiloženém souboru naleznete rozpis na SZZ a závěrečné zkoušky kurzů CŽV v lednu 2023.

Příloha

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210