Skip to main content

Povinně volitelné předměty pro rok 2023/2024


V přiložených souborech naleznete předměty, které je třeba si zapsat do 3.r. Povinně volitelné předměty jsou určeny pouze studentům 3. ročníků a nikoliv nižším ročníkům!