Podmínky seminární práce předmětu KPE/TP3


V přiloženém souboru najdete instrukce ke splnění studijních povinností předmětu KPE/TP3 (2.r. sociální práce) od JUDr. Karhanové Horynové.

Příloha

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210