Podmínky seminární práce KPE/TP1


Instrukce ke splnění předmětu KPE/TP1 od JUDr. Karhanové Horynové.

V přiloženém souboru najdete instrukce ke splnění studijních povinností předmětu KPE/TP1 (1.r. sociální práce) od JUDr. Karhanové Horynové.

Příloha

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociální práce a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210