Skip to main content

Aktivizační program Přijďte k nám na vejšku!


Pracovníci a studenti Katedry sociální práce a speciální pedagogiky FP TUL uskutečňují od 9. března 2023 aktivizační program "Přijďte k nám na vejšku!" Unikátní vzdělávací projekt je organizovaný formou pravidelných setkávání zdarma pro dospělé lidi s poruchou intelektového vývoje. Jeho smyslem je nabídnout jim možnost rozmanité sociální interakce a udržitelného celoživotního vzdělávání, která směřuje ke zvýšení kvality života.

Vzdělávací projekt je realizován v rámci semestru formou dvouhodinových interaktivních seminářů (v intervalu 14 dní). Koncept zahrnuje oblast sebepéče, emoční inteligence, zdravého životního stylu, čtenářské či finanční gramotnosti, ale také orientace v mediální realitě či komunikačních dovedností. V zimním semestru se nabídka rozšířila o témata přírody, první pomoci, partnerství a přátelství, zvládání náročných životních situací, prevence stresu a závislostí. Na jaře se v programu "Přijďte k nám na vejšku!" vzdělávalo 11 dospělých lidí s poruchou intelektu (nebo s kombinovaným postižením) z Liberce, Turnova a okolí. Od 4. října se již aktivita rozšířila na dvě skupiny, čímž novou příležitost k pravidelnému setkávání za účelem kontinuálního osobnostního rozvoje a trávení volného času využívá dalších 10 studujících. Pro vyučující z KSS FP TUL je kromě smysluplné (dobrovolnické) práce velkým přínosem bezprostřední spolupráce se studenty speciální pedagogiky.

Kontaktní mail a telefon: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 773 932 092