Rozpis SZZ/ZZ červen 2023


V přiloženém souboru naleznete konkrétní termíny konání SZZ/ZZk.

Příloha

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociální práce a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210