Skip to main content

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Odborný asistent
Kontaktní údaje

tel: +420 48535 4297
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě e-mailem

 • Profesní životopis

  Vystudoval obor Andragogika a následně Psychologie. Vystudoval doktorandské studium Andragogiky v profilaci na sociální práci. Od roku 1997 vyučuje na vysokých školách. Profesně se zajímá o marginalizované skupiny jako jsou nositelé duševních poruch, migranti, lidé bez domova, jedinci z odlišného sociokulturního prostředí.

 • Publikace

  Monografie

  KLIMENT, P., 2018. Dvojí optika bezdomovství. Liberec: TUL, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7494-433-8.

  KLIMENT, P., DOČEKAL, V., 2016. Pohled na bezdomovství v České republice. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-5007-0.

  ČERMÁKOVÁ, E., JANKŮ, T., KLIMENT, P., LINHARTOVÁ, L, 2016. Koncenptualizace islámu a muslimů: islám a muslimové v perspektivě expertů. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, s. 93-123. ISBN 978-80-7485-115-5.

  ŠOTOLA, J., KLIMENT, P., 2016.  Muslimské děti ve škole. In Topinka, D. (ed.). Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, s. 214-228. ISBN 978-80-7485-115-5.

  KLIMENT, P., JANKŮ, T., 2016. Badanie wizerunku i form Islamu na terenie Republiki Czeskiej. In Lewowicki, T., Różańska, A., Klajmon-Lech, U. (eds.): Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne. Cieszyn – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 78-89. ISBN 978-83-8019-608-7.

  KLIMENT, P., 2015. Využití proaktivního zvládání v andragogice. In Gigalová a kol. Dospělých člověk v hypermoderní době. Olomouc: VUP, s. 50-61. ISBN 978-80-244-4809-1.

  KLIMENT, P., 2014. Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-4206.

  IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., SMÉKALOVÁ, L., LUŽNÝ, J., ŠPATENKOVÁ, N., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., VANČURA, P., 2013. Advocacy for frail and incompetent elderly. Saarbricken: Lamgert Academic Publishing. ISBN 978-3-8484-8634-2.

  KLIMENT, P., 2013. Sociální konflikt v systemické perspektivě. In LUŽNÝ, D. a kol. Sociální konflikty – Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc, VUP, s. 113-124. ISBN 978-80-244-3432-2.

  TOPINKA, D., KLIMENT, P., 2013. Coping Strategies of Immigrants from Ukraine and Mongolia in the Czech Republic. In SAWA-CZAJKA, E. (ed.) Praca socjalna z imigrantami w wybranych krajach świata. Warsawa: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, s. 53-84. ISBN 978-83-934874-3-1.

   

  Studie v recenzovaných periodikách:

  KLIMENT, P., THELENOVÁ, K., 2022. Legitimizace konceptu krizového řízení v sociálních službách. Fórum sociální práce, roč. 2022, č. 2, s. 94-99.  ISSN: 2336-6664. 

  KLIMENT, P., NÁDVORNÍKOVÁ, L., 2020. Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR. Fórum sociální práce, roč. 2020, č. 2, s. 20-28.  ISSN: 2336-6664, n. 2, 2020.

  KLIMENT, P., 2018. Charakteristiky lidí bez domova. ACC Journal, roč. 24, č. 3, s. 40-50. ISSN 1803-9782.

  JANKŮ, T., KLIMENT, P., 2016. Review of the Power Asymmetry within a Muslim Family through the Example of Veiled Women in the Czech Republic. Journal of Gender and Power, roč. 5, č. 1, s. 47-58. ISSN 2391‐8187.

  KLIMENT, P., 2016. Specific Features of the Education of Muslim Children in the Czech Republic. Studia Edukacyjne, roč. 38, č. 1, s. 377-383. ISSN 1233-6688.

  DOČEKAL, V., KLIMENT, P., 2016. Stereotypizace bezdomovství. Sociální práce/Sociálna práca, roč. 2016, č. 5, s. 109-121. ISSN 1213-6204.

  KLIMENT, P., DOČEKAL, V., 2016. Představy většinové společnosti o pomoci určené bezdomovcům. Fórum sociální práce, roč. 2016, č. 1, s. 39-51. ISSN 2336-6664.

  DOČEKAL, V., KLIMENT, P., 2016. Sociální distance vůči bezdomovcům. Adragogika, roč. 21., č. 1, s. 20-26. ISSN 1211-6378.    

  KLIMENT. P., DOČEKAL, V., 2014. Postoje většinové populace k bezdomovcům. Adragogika, roč. 19, č. 3, s. 19-24. ISSN 1211-6378.    

  KLIMENT, P., ŠOTOLA, J., 2014.  Muslim Children in Czech Schools. E-pedagogium, roč.11, č. 4, s. ISSN 1213-7758.

  JURÍČKOVÁ, L., IVANOVÁ, K., KLIMENT, P., 2011. Adult Guardianship System in the Czech Republic in Comparison with Selected European Union Countries. Sociológia – Slovak Sociological Review, roč. 43, č. 3, s. 266-285. ISSN 0049 – 1225.

  KLIMENT, P., TOPINKA, D., 2007. Možnosti sociální intervence v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce/Sociálna práca, roč. 2007, č. 2, s. 91-102. ISSN 1213-6204

  KLIMENT, P., 2007. Rodinný systém se závislým na alkoholu. Sociální práce/Sociálna práca, roč. 2007, č. 3, s. 61-67. ISSN 1213-6204.

 • Závěrečné práce

  Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce