11 statečných pro BIP ve Stavangeru


Ve spolupráci s partnerskými univerzitami činíme přípravy na účast našich 11 studujících a 3 vyučujících na programu

BIP Mental Health Stavanger 2023

V tzv. Blended Intensive Programme (BIP) půjde o kombinaci online výuky a prezenčních aktivit studujících a vyučujících z KSS a univerzit v Norsku, Finsku a Německu. V březnu se společně budeme účastnit online aktivit a o měsích později započaté úkoly dokončíme během týdenního pobytu na norské univerzitě ve Stavangeru. Tématem všech našich aktivit bude  problematika duševního zdraví u různých cílových skupin.

Potěšil nás vysoký zájem o účast. Díky němu se náš tým o velikosti fotbalové jedenáctky v celkovém počtu cca 50 účastníků neztratí.

Jan Jihlavec, Kateřina Thelenová a Hana Ryšlavá

 

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210