ID:
Heslo:

Upozornění pro studující kurzů CŽV, kteří nastoupili do studia v ak. roce 2014/2015:

- Pedagogické studium  ke splnění kvalifikačních předpokladů
- Speciální pedagogika

K podzimnímu termínu závěrečných zkoušek je třeba do 30. čevna 2017 odevzdat na KSS závěrečné práce v konečné verzi + CD s celým zněním závěrečné práce. Závěrečné práce odevzdávejte v pevné lepené vazbě.

V následujících souborech naleznete:
prohlášení doc k závěrečné práci (je součástí závěrečné práce)
vzor titulní strany závěrečné práce pro:
(červeně označené položky, prosím, změňte a vytiskněte celé černě)
- program CŽV Pedagogické studium doc ke splnění kvalifikačních předpokladů
- program CŽV  Speciální pedagogika doc

Do 30. června 2017  je také nutné odevzdat přihlášky k zimnímu termínu závěrečných zkoušek. Formuláře jsou ke stažení v následujících odkazech:
Pedagogické studium doc ke splnění kvalifikačních předpokladů
Speciální pedagogika doc

Připomínáme také nutnost splnění všech studijních povinností. Bez uzavřeného indexu není možné zúčastnit se závěrečných zkoušek.
Přejeme Vám hodně úspěchů nejen při závěrečných zkouškách.

Studující, kteří nastoupili do kurzů v ak. roce 2015/2016 naleznou tyto informace v prostředí Moodle.
© 2008 webmaster