ID:
Heslo:

Veškeré administrativní požadavky pro vypracování bakalářské práce naleznete na webových stránkách FP v odkazu pro studenty - diplomové a bakalářské práce.

Vybraná témata bakalářských prací pro studijní program Speciální pedagogika naleznete zde.


© 2008 webmaster