ID:
Heslo:

Doporučujeme studentům před nástupem na odbornou praxi uzavřít Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pro případ, že by v průběhu praxe způsobili určitou škodu (např. neúmyslné poškození zařízení). Nelze použít běžnou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli (ta se na výkon odborných praxí nevztahuje), ani pojistku TUL. Pojistku doporučujeme uzavřít na celý kalendářní rok, během nějž lze absolvovat odbornou praxi pro druhý i třetí ročník.


Veškeré informace k výkonu odborné praxe pro 1. ročník naleznete na adrese: http://moodle.fp.tul.cz/course/category.php?id=20
(Přístupové heslo do systému obdrží studenti na úvodu do studia)

Informace k výkonu odborné praxe pro 2. ročník naleznete na adrese: http://moodle.fp.tul.cz/course/category.php?id=20

Veškeré informace k výkonu odborné praxe pro 3. ročník naleznete na adrese: http://moodle.fp.tul.cz/course/category.php?id=20
(Přístupové heslo do systému obdrží studenti na úvodu do studia)

V případě potřeby informací před zahájením výuky kontaktujte paní Evu Sadvarovou.


© 2008 webmaster