ID:
Heslo:

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY pro ak. rok 2016/2017

Studijní program Speciální pedagogika - předzápis do 3. ročníku
Studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele

Studenti si předzapisují pouze předměty určené pro daný ročník, případně nesplněné předměty z předchozího studia.
© 2008 webmaster