ID:
Heslo:

Vážení studující,
Na zápočet je studující povinen se přihlásit obdobným způsobem jako na zkoušku.

Po zadání výsledků vyučujícím Vám bude, v případě úspěšného splnění podmínek pro udělení zápočtu, umožněno přihlášení se na zkoušku. V případě nesplněného zápočtu se na nejbližší termín zkoušky nemůžete přihlásit.- V poslední době se množí případy pokusů studentů o podvodné jednání v souvislosti s plněním studijních povinností. Jde zejména o opisování při písemných zkouškách, opisování seminárních prací nebo jejich opakované odevzdání v rozdílných předmětech a ročnících bez ohledu na zadaný úkol, vydávání se za jinou osobu (za jiného studenta) při zkoušce apod.
Protože takové jednání se neslučuje s profilem absolventa studia speciální pedagogiky a sociální práce, vedení katedry upozorňuje, že v případě pokusu o podvod při plnění studijních povinností bude podán návrh na disciplinární řízení a na vyloučení podvádějícího studenta ze studia.


- Každý student je povinen se u zkoušky (včetně zkoušky písemné) na vyzvání vyučujícího, popř. pověřeného pracovníka prokázat indexem. Před zahájením zkoušky student položí index na lavici, kde musí ležet po celou dobá trvání zkoušky. Zkontrolujte, zda máte v indexu řádně umístěno razítko (přes fotografii), bez které je index považován za neplatný. V případě, že ze závažných důvodů nebudete mít index s sebou u zkoušky, prokážete se občanským průkazem.


- Na základě vnitřního opatření KSS, lze od letního semestru 2005/2006 zápočet opakovat pouze jedenkrát.Zápis výsledků studijních povinností do indexů je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu a sekretariát KSS ho nesmí zprostředkovávat. Pokud vyučující nezapíše studijní výsledky přímo u zkoušky je třeba využít jeho konzultačních hodin.


English   Facebook
© 2008 webmaster