ID:
Heslo:

19.5.2020Státní závěrečné zkoušky

Každý student přistupující k SZZ v červnu 2020 musí v Moodlu odevzdat elektronickou prezentaci své bakalářské práce nejpozději 1 týden před konáním SZZ. Postupujte dle instrukcí k vytvoření prezentace, které naleznete v Moodlu Seminář k bakalářské práci v kapitole Odevzdání prezentací BP (přístupno i pro "hosty"). Dostupné z: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=871

Odkaz k odevzdání souboru s prezentací naleznete tamtéž. Pro odevzdání je nutné být do Moodlu přihlášen pod vlastním uživatelským jménem.

K SZZ v červnu 2020 nechť prosím každý student s sebou přinese jeden výtisk své BP v kroužkové vazbě pro zkušební komisi.

Jan Jihlavec


21.4.2020nabídka zaměstnání

Do denního centra pro zrakově postižené přijmeme sociálního pracovníka. Nástup možný ihned. Pro více informací kontaktujte Bc. Annu Hrachovcovou telefonicky na 777 647 499 nebo emailem na hrachovcova@tyflocentrum.cz

Radmila Bjørke


21.4.2020Informace k odevzdání BP a ZP k srpnovému termínu

Vážení studenti,
upozorňujeme, že došlo ke změně v odevzdávání závěrečných prací pro srpnový termín takto:

Studenti, kteří budou odevzdávat své BP/DP do termínu 17. 7. 2020 a budou vkládat elektronickou verzi do IS STAGu...nebudou již skenovat originál zadání s podpisem pana děkana mezi úvodní list a prohlášení.

Z IS STAGu si vygenerují úvodní list, zadání (bez podpisu) a prohlášení a připojí ke své práci.

V elektronické verzi již nesmí být zadání s podpisem pana děkana.

Radmila Bjørke


2.4.2020nabídka brigády

 Zde naleznete nabídku práce v centru primární prevence SEMIRAMIS.

Radmila Bjørke


7.2.2020prosba - doučování

Hledám pro svého syna (13 let, 7. třída) doučování z českého jazyka 45-60 min. týdně třeba i různé dny. Syn neovládá základy Čj, má poruchu pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti. Nejlépe i se znalostí Aj, Nj, matematiky. Kontakt: g.petra@seznam.cz, tel. 775969640.
Děkuji

Radmila Bjørke


28.1.2020nabídka zaměstnání

Zde doc naleznete nabídku volných pracovních pozic Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Radmila Bjørke


28.1.2020pozvánka na přednášku

 Zde naleznete pozvánku na přednášku "Zásady správného ošetřování osoby s omezenou soběstačností".

Radmila Bjørke


24.1.2020pozvánka na semináře

Centrum LIRA zve na semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s děmi s PAS v ZŠ a MŠ.

Radmila Bjørke


    starší

English   Facebook
© 2008 webmaster