ID:
Heslo:

28.5.2020nabídka zaměstnání

 Zde naleznete informace k výběrovému řízení na pracovní pozici socíální pracovník - case manager do České Kamenice.

Radmila Bjørke


19.5.2020Státní závěrečné zkoušky

Každý student přistupující k SZZ v červnu 2020 musí v Moodlu odevzdat elektronickou prezentaci své bakalářské práce nejpozději 1 týden před konáním SZZ. Postupujte dle instrukcí k vytvoření prezentace, které naleznete v Moodlu Seminář k bakalářské práci v kapitole Odevzdání prezentací BP (přístupno i pro "hosty"). V případě SOP soubor s prezentací obsahuje též informace o portfoliu studenta. Dostupné z: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=871

Odkaz k odevzdání souboru s prezentací naleznete tamtéž. Pro odevzdání je nutné být do Moodlu přihlášen pod vlastním uživatelským jménem.

K SZZ v červnu 2020 nechť prosím každý student s sebou přinese jeden výtisk své BP v kroužkové vazbě pro zkušební komisi.

Jan Jihlavec


4.5.20202.r. ZTP2 info ke zkoušce

Vážení studenti,
zde doc naleznete okruhy ke zkoušce z předmětu KPE/ZTP2 od dr. Evy Karhanové Horynové. V případě, že se nezmění nic na skutečnosti, že lze mít na konzultaci 15 studentů, budou zkoušky formou testů, které trvají 15 minut.

Radmila Bjørke


21.4.2020nabídka zaměstnání

Do denního centra pro zrakově postižené přijmeme sociálního pracovníka. Nástup možný ihned. Pro více informací kontaktujte Bc. Annu Hrachovcovou telefonicky na 777 647 499 nebo emailem na hrachovcova@tyflocentrum.cz

Radmila Bjørke


21.4.2020Informace k odevzdání BP a ZP k srpnovému termínu

Vážení studenti,
upozorňujeme, že došlo ke změně v odevzdávání závěrečných prací pro srpnový termín takto:

Studenti, kteří budou odevzdávat své BP/DP do termínu 17. 7. 2020 a budou vkládat elektronickou verzi do IS STAGu...nebudou již skenovat originál zadání s podpisem pana děkana mezi úvodní list a prohlášení.

Z IS STAGu si vygenerují úvodní list, zadání (bez podpisu) a prohlášení a připojí ke své práci.

V elektronické verzi již nesmí být zadání s podpisem pana děkana.

Radmila Bjørke


6.4.20201.r. ZTP - náhrada výuky - studijní materiál

Vážení studenti,
  zde naleznete studijní materiál k předmětu KPE/ZTP od dr. Karhanové Horynové.

Radmila Bjørke


2.4.2020nabídka brigády

 Zde naleznete nabídku práce v centru primární prevence SEMIRAMIS.

Radmila Bjørke


27.3.2020Pomoc - dobrovolníci

Domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem hledá dobrovolníky z řad studentů Sociální práce na cca 14 dní (byt i strava zajištěna).Bližší informace  zde nebo u ředitelky DD paní Salabové (778 775 811) či koordinátorky Zuzany Mužové: www.facebook.com/zuzana.zemanova.5

Radmila Bjørke


    starší

English   Facebook
© 2008 webmaster