ID:
Heslo:

31.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce v SVP Čáp Liberec.

Radmila Bjørke


31.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce do Kontaktního centra Laxus v Hradci Králové.

Radmila Bjørke


31.7.2020nabídka kurzů

Zde naleznete nabídku kurzů českého znakového jazyka.

Radmila Bjørke


21.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce v Centru adiktologických služeb Nymburk.

Radmila Bjørke


15.7.2020Odevzdání BP a ZP - změna

Upozorňujeme na změnu!

Studenti, kteří budou odevzdávat své BP/DP do termínu 17. 7. 2020 a budou vkládat elektronickou verzi do IS STAG, nebudou již skenovat originál zadání s podpisem pana děkana mezi úvodní list a prohlášení.

Z IS STAG si vygenerují úvodní list, zadání bez podpisu a prohlášení, a tyto připojí ke své práci.

V elektronické verzi již nesmí být zadání opatřené podpisem pana děkana.

Jan Jihlavec


15.7.2020Státní závěrečné zkoušky

Každý student přistupující k SZZ v srpnu/září 2020 musí v Moodlu odevzdat elektronickou prezentaci své bakalářské práce nejpozději 1 týden před konáním SZZ. Postupujte dle instrukcí k vytvoření prezentace, které naleznete v Moodlu Seminář k bakalářské práci v kapitole Odevzdání prezentací BP (přístupno i pro "hosty"). Respektujte max. počet snímků prezentace. V případě SOP soubor s prezentací obsahuje též informace o portfoliu studenta. Dostupné z: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=871

Odkaz k odevzdání souboru s prezentací naleznete tamtéž. Pro odevzdání je nutné být do Moodlu přihlášen pod vlastním uživatelským jménem.

Jan Jihlavec


10.7.2020nabídka zaměstnání

Zde doc naleznete informace k výběrovému řízení na pracovní pozici socíální pracovník - case manager do České Kamenice.

Radmila Bjørke


3.7.2020nabídka zaměstnání

  Zde naleznete nabídku práce na pozici tlumočník českého znakového jazyka.

Radmila Bjørke


    starší

English   Facebook
© 2008 webmaster