ID:
Heslo:

13.3.2018nabídka zaměstnání

Zde doc naleznete nabídku zaměstnání na pozici sociální pracovník na ÚP v Liberci.

Radmila Bjørke


9.3.2018nabídka zaměstnání

Zde doc naleznete informace k výběrovému řízení na pozici sociální pracovník na Magistrátu města Jablone nad Nisou.

Radmila Bjørke


26.2.2018Pozvánka na zajímavou akci

Spolek Common Law Society působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pořádá Letní školu vězeňství.

 „Letní škola vězeňství sestává z týdenního bloku seminářů a diskuzí s odborníky, kteří se v rámci různých profesí věnují vězeňství. Zájemci tak budou mít možnost se s touto problematikou seznámit z několika úhlů pohledu. Letošní ročník bude zaměřen zejména na život odsouzených po opuštění výkonu trestu a jejich reintegraci do společnosti.

O koncepci českého vězeňství a roli Generálního ředitelství vězeňské služby bude hovořit ředitel odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR Pavel Horák. Podstatu práce vězeňských psychologů, jakož i jejich pravomoci a postavení ve věznici posluchačům přiblíží vedoucí psycholog VS ČR Václav Jiřička. Koncept otevřených věznic, pilotního projektu v českém vězeňství, představí Lukáš Dirga a Michal Špejra.

 Účastníci letní školy se mohou těšit i na další přednášky z teorie i praxe vězeňství, například na další zástupce Vězeňské služby ČR, zaměstnance Kanceláře Veřejné ochránkyně práv nebo Probační a mediační služby. Jejich seznam bude postupně aktualizován na webové stránce letní školy.

 Letní školu završí návštěva věznice Ostrov nad Ohří. V rámci celodenní detailní exkurze budou mít účastníci příležitost v malých skupinách projít četné prostory věznice. Dále budou mít možnost hovořit s dozorci, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy a dalšími zaměstnanci, ale také se samotnými odsouzenými. Na závěr prohlídky proběhne debata s ředitelem věznice.“

 Více informací o letní škole, která se koná 24. – 28. června 2017 v Praze, najdete na http://www.lsv.society.cz/. Přihlašování je otevřeno do 15. dubna 2017."

pozvánka

Radmila Bjørke


23.2.2018Transakční analýza v praxi

Milí kolegové,
nenechte si ujít workshop na téma efektivní komunikace v praxi. Budeme pracovat pomocí transakční analýzy a kurz je akreditován MPSV! Více informací zde.

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Radmila Bjørke


15.2.2018nabídka zaměstnání

Zde  naleznete nabídku zaměstnání na pozici kontaktní sociální pracovník na Magistrátu města Liberec.

Radmila Bjørke


14.2.2018nabídka zaměstnání

Zde doc  naleznete nabídku zaměstnání v Centru intervenčních a psychosociálních služeb LK.

Radmila Bjørke


14.2.2018nabídka zaměstnání

Zde doc  naleznete nabídku zaměstnání v DD Frýdlant.

Radmila Bjørke


12.2.2018výběrové řízení na volné pozice

Opět nabízíme práci na Městském úřadě v České Lípě na pracovní místa "referent/referentka sociálně-právní ochrany" a "kurátor/kurátorka pro děti a mládež". Již delší dobu sháníme absolventy s odpovídajícím zaměřením.
Volná pracovní místa "referent SPO" jsou na dobu určitou po dobu rodičovské a mateřské dovolené.

Hana Málková
referent personalistiky a mezd
oddělení personalistiky a mezd
Městský úřad Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka 1, 470 36  Česká Lípa
tel.:  +420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz

Eva Sadvarová


    starší

English   Facebook
© 2008 webmaster