ID:
Heslo:

31.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce v SVP Čáp Liberec.

Radmila Bjørke


31.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce do Kontaktního centra Laxus v Hradci Králové.

Radmila Bjørke


31.7.2020nabídka kurzů

Zde naleznete nabídku kurzů českého znakového jazyka.

Radmila Bjørke


21.7.2020nabídka zaměstnání

Zde naleznete nabídku práce v Centru adiktologických služeb Nymburk.

Radmila Bjørke


15.7.2020Odevzdání BP a ZP - změna

Upozorňujeme na změnu!

Studenti, kteří budou odevzdávat své BP/DP do termínu 17. 7. 2020 a budou vkládat elektronickou verzi do IS STAG, nebudou již skenovat originál zadání s podpisem pana děkana mezi úvodní list a prohlášení.

Z IS STAG si vygenerují úvodní list, zadání bez podpisu a prohlášení, a tyto připojí ke své práci.

V elektronické verzi již nesmí být zadání opatřené podpisem pana děkana.

Jan Jihlavec


10.7.2020nabídka zaměstnání

Zde doc naleznete informace k výběrovému řízení na pracovní pozici socíální pracovník - case manager do České Kamenice.

Radmila Bjørke


3.7.2020nabídka zaměstnání

  Zde naleznete nabídku práce na pozici tlumočník českého znakového jazyka.

Radmila Bjørke


15.11.2017Facebook

Dovolujeme si upozornit, že byl zřízen katederní facebook, který naleznete na adrese: https://www.facebook.com/kss.fp.tu.liberec/
Prosíme o sdílení
Taktéž je možno použít facebookovou ikonku na dolní liště katederních webových stránek.

Radmila Bjørke


    starší

English   Facebook
© 2008 webmaster