ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 tel: 485354214, 607567150
e-mail: helena.kalabova@seznam.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

únor 2019
08.02.2019   13.30-14.00  KSS, budova P, kancelář
22.02.2019    13.00-14.00 KSS, budova P, kancelář
březen 2019
15.03.2019    12.30-13.00 KSS, budova P, kancelář
23.03.2019     08.00.09.00 Kss, budova P, kancelář

Individuální konzultace na předměty LS:


Možno a doporučuji tel. domluvu k upřesnění konkrétního času v daném termínu konzultace (tel. +420 607 567 150).
Každý lichý čtvrtek  20-21 h  telefonicky na mobil, mailová korespondence na mail. adrese: helena.kalabova@seznam.cz

seminární práce zasílat POUZE na mail:  seminarky.K@seznam.cz

Informace pro studenty - konzultace BP:

Rozpracovaný text nutno zaslat elektronicky min. 4-5 dnů před plánovaným termínem schůzky, konzultaci objednat a  potvrdit mailem - daný termín a čas, ev. připomínky k textu zpracované a doplněné. Termín odevzdání konečné verze BP při plánované obhajobě u SZZ v květnu-červnu 2019 do konce měsíce března 2019, termín odevzdání konečné verze BP při plánované obhajobě u SZZ v srpnu- září 2019 do konce měsíce května 2019.

 
 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 PhDr. Michaela Kramerová
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Jana Pittnerová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster