ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 tel: 485354214, 607567150
e-mail: helena.kalabova@seznam.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
Březen:
17.03.2020   19.00-20.00   pouze telefonicky
21.03.2020    08.00-09.00  pouze telefonicky
Duben:
04.04.2020    08.00-  09.00 - velmi pravděpodobně pouze telefonicky
28.04.2020   15.30-  16.00
Květen:
05.07.2020   15.30- 16.00
30.05.2020   08.00-08.50

Individuální konzultace na předměty :

Možno a doporučuji tel. domluvu k upřesnění konkrétního času v daném termínu konzultace (tel. +420 607 567 150).
Každý lichý čtvrtek  20-21 h  telefonicky na mobil, mailová korespondence na mail. adrese: helena.kalabova@seznam.cz

seminární práce zasílat POUZE na mail:  seminarky.K@seznam.cz

Informace pro studenty - konzultace BP:

Rozpracovaný text nutno zaslat elektronicky min. 4-5 dnů před plánovaným termínem schůzky, konzultaci objednat a  potvrdit mailem - daný termín a čas, ev. připomínky k textu zpracované a doplněné. Termín odevzdání konečné verze BP při plánované obhajobě u SZZ v květnu-červnu 2020 do konce měsíce března 2020.

 
 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster