ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 tel: 48 535 4228
e-mail: miroslav.meier@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
 • středa => 10:00 až 11:30 hodin  => v současnosti konzultační hodiny pouze po předchozí dohodě a pouze "bezkontakni" formou - např. e-mailem
 • jinak dle dohody (nejlépe e-mail)
 • 2. poschodí budovy "P" TUL

Tutoriály:

Somatopedie (CSO)

 • 11. 03. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 25. 03. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 08. 04. 2020 od 14:00 do 16:15 hod.
 • 22. 04. 2020 od 14:00 do 16:15 hod.

Edukace ve speciální pedagogice (CPV)

 • 04. 03. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 09. 03. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 01. 04. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 29. 04. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 06. 05. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 20. 05. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
 • 27. 05. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
Publikační činnost:
(výběr z publikační činnosti)

MEIER, M., 2018. Children with Orofacial Clefts in School. e-Pedagogium [online]. 2018, vol. 2017, no. 4 [vid. 7. 3. 2018], p. 29–38. ISSN 1213-7758. Dostupné z https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_4-2017online.pdf

MEIER, M., 2017. Informační a komunikační technologie jako příčina či řešení jinakosti. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Jinost ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 63–68. ISBN 978-80-7494-346-1.

MEIER, M., 2016. Rizikové jevy při používání informačních a komunikačních technologií a vysokoškolští studenti. In:  KOTKOVÁ, M., DRTINA, R., CHROMÝ, J., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [CD]. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 73–77. ISBN 978-80-7435-641-4.

MEIER, M., 2015. Hodnověrnost informací dostupných prostřednictvím Internetu. In: PODZIMEK, M., ed. Tázání ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 74–91. ISBN 978-80-7494-260-0.

MEIER, M., 2015. Informační a komunikační technologie a studenti. Trendy ve vzdělávání [online], roč. 8, č. 1, s. 289–293 [vid. 7. 9. 2015]. ISSN 1805-8949. Dostupné z: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv15/tvv_2015_proceedings.pdf

MEIER, M., 2015. Lidé s postižením a informační a komunikační technologie. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Možnost jako cesta … Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 38–50. ISBN 978-80-7494-185-6.

MEIER, M., 2014. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a informační a komunikační technologie. In: BERKI, J., ed. Jak podpořit výuku e-technologiemi. 1. vyd. Liberec: TUL, s. 34–70. ISBN 978-80-7494-134-4.

MEIER, M., 2014. Informační a komunikační technologie a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2014 [CD]. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 230–233. ISBN 978-80-86768-89-2.

MEIER, M., 2013. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. In: MEIER, M., JIHLAVEC, J., PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., eds. Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice. Sborník příspěvků ze závěrečného mezinárodního semináře projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0088 [CD]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, s. 19–35. ISBN 978-80-7311-142-7.

MEIER, M., 2013. Informační a komunikační technologie a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2013 [CD]. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 270–273. ISBN 978-80-86768-52-6.

MEIER, M., 2013. Information and Communication Technology and Education of Pupils with Special Educational Needs. MEIER, M., STEJSKAL, B., PEŠATOVÁ, I., eds. New Perspectives in Special Education. First Edition. Havlíčkův Brod: Tobiáš, p. 108–119. ISBN 978-80-7311-141-0.

MEIER, M., 2013. Rodina a informační a komunikační technologie. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Rodina ve výchově a sociálních vědách. Liberec: TUL, s. 54–67. ISBN 978-80-7372-944-8.

MEIER, M., 2013. Využívání informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine [online], roč. 10, č. 4, s. 71–75 [vid. 18. 12. 2013]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://media4u.cz/aktualvyd.pdf x http://media4u.cz/mm042013.pdf

MEIER, M., 2012. E-learning a inovace výuky. In: CHRÁSKA, M., KLEMENT, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2012. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Gevak, s. 676–679. ISBN 978-80-86768-36-6.

MEIER, M., 2012. E-learning a univerzitní vzdělávání. In: MAREŠOVÁ, H., HEJSEK, L. Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: UP, s. 94–102. ISBN 978-80-244-3362-2.

MEIER, M., 2012. Inovace výuky. In: DRTINA, R., CHROMÝ, J., KOTKOVÁ, M., eds. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 89–92. ISSN 1214-0554.

MEIER, M., 2012. Obecná pedagogika [CD]. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7372-898-4.

MEIER, M., 2011. Edukace a indoktrinace. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Etika v pedagogice a sociální práci. Liberec: TUL, s. 47–54. ISBN 978-80-7372-788-8.

MEIER, M., 2009. Ochota učitelů vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie k účasti na výzkumu. In: CHRÁSKA, M., HAVELKA, M., eds. Trendy ve vzdělávání 2009. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 337–340. ISBN 978-80-7220-316-1.

MEIER, M., 2009. Učitelé, žáci a moderní vědeckotechnické poznatky. In: ZUKERSTEIN, J., ed. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby [CD]. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-126-3.

MEIER, M., 2009. Vybavenost učitelů a žáků druhého stupně základních škol prostředky informačních a komunikačních technologií. XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process [CD]. Brno: University of Defence. ISBN 978-80-7231-650-2.

MEIER, M., 2009. Vztah žáků k výuce vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a moderní vědeckotechnické poznatky. In: DRTINA, R., ed. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus,  s. 112–115. ISBN 978-80-7041-611-2.

MEIER, M., 2007. Kdybychom více četli, nemuseli bychom tolik objevovat. Psychologie dnes, roč. 13, č. 1, s. 48, 49. ISSN 1212-9607. (recenze)

MEIER, M., 2007. Vztah studentů ke svobodnému software – důsledek vzdělávání? In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, s. 169–173. ISBN 978-80-89234-23-3.

MEIER, M., 2006. Studenti a masmédia. In: VAŠŤATKOVÁ, J., POLÁŠEK, R., eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 213–219. ISBN 80-7220-280-4.

 
 
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster