ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 Vedoucí katedry: 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucího katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Mgr. Alena Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 Mgr. Martin Korych
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 tel: 48 535 4228
e-mail: miroslav.meier@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
  • středa => 10:30 až 12:00 hodin  => v současnosti konzultační hodiny pouze po předchozí dohodě -  např. e-mailem (samotné konzultování může být v současné době "kovidismu" realizováno různými způsoby - e-mailem, telefonicky, osobně - to za dodržení aktuálně platných "kovidózních" opatření)
  • jinak dle dohody (nejlépe e-mail)
  • 2. poschodí budovy "P" TUL

Individuální konzultace:

Integrativní speciální pedagogika (CIS)

  • 27. 10. 2021 od 10:30 do 12:00 hod.
  • 10. 11. 2021 od 10:30 do 12:00 hod.

Obecná pedagogika (WOPE)

  • 24. 11. 2021 od 10:30 do 12:00 hod.
  • 08. 12. 2021 od 10:30 do 12:45 hod.

Logopedie (WLOG)
  • 08. 11. 2021 od 14:30 do 16:00 hod.
  • 22. 11. 2021 od 14:30 do 16:00 hod.

 
 
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Martina Holická
 Mgr. Jiřina Jehličková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Kateřina Kosová
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 Mgr. Libor Lopušan
 Mgr. Zuzana Nová
 Mgr. Iva Nováková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Hana Ramseidlová
 Eva Sadvarová
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 Mgr. Robert Trebicki, MBA
 Mgr. Andrea Tvrdá
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL., Ing-Paed IGIP
 Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster