ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
  e-mail: bohumil.stejskal@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny: individuálně po předchozí e-mailové dohodě (týká se studentů, kterým vedu BP)
Životopis:

Vzdělání:

Pedagogika (doc.), 1990

Pedagogika (CSc.), 1989

Pedagogická fakulta UK - speciální pedagogika (PhDr.), 1976

Vyšší pedagogická škola Praha - matematika, fyzika, 1959

Dosavadní praxe:

2008–dosud    KSS FP TUL – docent

1990–dosud    Redakční rada časopisu Speciální pedagogika – člen redakční rady

2002–2008      KSS FP TUL – vedoucí katedry

1998–2008      MŠMT (kabinet ministryně) – odborný referent - specialista

1992–2002      PedF UK Praha – docent

1982–1986      Ministerstvo školství – ředitel ústřední školní inspekce

1979–1982      ONV Praha 3 – vedoucí odboru školství

1967–1979      Odbor školství ONV, Praha 3 – obvodní školní inspektor

1965–1967      Odbor školství ONV, Praha 3 – zástupce ředitele

1959–1965      Odbor školství ONV, Praha 3 – učitel

 
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster