ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
  e-mail: bohumil.stejskal@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny: individuálně po předchozí e-mailové dohodě (týká se studentů, kterým vedu BP)
Publikační činnost:

STEJSKAL, B., 2011. Učme se z Čádových sjezdů. In: Speciální pedagogika: Teorie a praxe oboru v 21. století. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 125–129. ISBN 978-80-7435-132-7.

STEJSKAL, B., 2010. Cena Josefa Zemana pro doc. PhDr. Marii Černou, CSc. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, č. 2, s. 152–153. ISSN 1211-2720.

PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., 2010. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky. In: LOZOVIUKOVÁ, K., PAŽOUT, J., eds. Dvacet let vzdělávání pedagogů v Liberci: Fakulta pedagogická, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci: 1990-2010. Technická univerzita v Liberci, s. 85–88. ISBN 978-80-7372-661-4.

STEJSKAL, B., 2009. Šikana – celospolečenský problém. Poradce – auditor: čtvrtletní pomocník manažera, č. 2, s. 18–19. ISSN 1803-5213.

STEJSKAL, B., 2009. Šikana jako pedagogický a celospolečenský problém. In: Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém: sborník příspěvků z konference: Praha 19. března 2009. Brno: Tribun EU, s. 35–42. ISBN 978-80-7399-857-8.

STEJSKAL, B., 2009. Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém [DVD]. Praha: Etické fórum ČR, Bílý kruh bezpečí a Psychologický ústav Akademie věd ČR. ISSN 1803-5221.

 
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster