ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 Vedoucí katedry: 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucího katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Mgr. Alena Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 Mgr. Martin Korych
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 tel: 485 354 218
e-mail: katerina.thelenova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

Budova P, 1. patro

Konzultace probíhají osobně, mailem, telefonicky, případně prostřednictvím Google Meet. Během měsíců červenec a srpen vždy individuálně po dohodě mailem.

DOVOLENÁ 2022 (nejsem k zastižení):
  • 1. 7. 2022 až 19. 7. 2022
  • 8. 8. 2022 až 12. 8. 2022

Specificky jsem tutorkou pro první ročníky, to znamená, že se na mě můžete obracet vždy, když potřebujete na své studiní cestě podpořit, nebo doprovodit. 

 
 
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Martina Holická
 Mgr. Jiřina Jehličková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Kateřina Kosová
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 Mgr. Libor Lopušan
 Mgr. Zuzana Nová
 Mgr. Iva Nováková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Hana Ramseidlová
 Eva Sadvarová
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 Mgr. Robert Trebicki, MBA
 Mgr. Andrea Tvrdá
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL., Ing-Paed IGIP
 Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster