ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 Vedoucí katedry: 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucího katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 
 Administrativní pracovník: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Mgr. Alena Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Zdeňka Braumová
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 Mgr. Martin Korych
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 tel: 485 354 218
e-mail: katerina.thelenova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

budova P, 1. patro

  Konzultace:
  • Konzultace budou probíhat osobně, mailem, telefonicky, případně prostřednictvím SKYPE či Google Meet.
  • Pokud budete konzultovat během července a srpna, prosím, ozvěte se alespoň 14 dní předem prostřednictvím mailu. Dohodneme si konkrétní termín a způsob konzultace.
  Dovolená:

  V době od 1. července do 14. července 2021 čerpám dovolenou. Nebudu k zastižení ani na mailu.

   
   
   Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
   
   externí pracovníci: 
   Mgr. Zora Blažková
   PhDr. Alena Dědečková
   Mgr. Lenka Havlíková
   Mgr. Eliška Helikarová
   Mgr. Barbora Hodíková
   Mgr. Martina Holická
   Mgr. Klára Jenšová
   PhDr. Jana Kadavá
   Mgr. Jan Kašuba
   Mgr. Kateřina Kosová
   Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
   Mgr. Zuzana Nová
   Mgr. Iva Nováková
   PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
   Mgr. Hana Ramseidlová
   Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
   Mgr. Anna Semanová, PhD.
   Mgr. Robert Trebicki, MBA
   Mgr. Jakub Valenta
   Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
   Ing. František Vlach, MBA, LL., Ing-Paed IGIP
   Mgr. Vítězslav Šťastný
   Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
   
  English   Facebook
  © 2008 webmaster