ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 tel: 485 354 213
e-mail: Andrea.Brozovadoubkova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

Individuálně po dohodě emailem

  

Životopis:

Vzdělání:

2010–2011          Institut pro supervizi a koučování HERMÉS Praha, Systemická supervize a koučování, Osvědčení (systemický kouč a supervizor)

2000–2002          Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, CŽV rozšiřující studium – Speciální pedagogika (specializace etopedie)

1998–1999          Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta, magisterský studijní program Sociální práce

1997–1998          Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta, CŽV získání pedagogické způsobilosti

1993–1996          Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program Sociální práce

Dosavadní praxe:

2011 – dosud      Supervizor  Náruč, o.s., Turnov

2007 – dosud      Technická univerzita v Liberci - lektor  

2006–2007          Lektorka probačního programu „Právo pro každý den“

2003 – dosud      Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, sociální pracovnice OSPOD

1995–2002          Okresní úřad Semily, referát sociálních věcí, kurátorka pro mládež

1994–1995          Okresní úřad Semily, referát sociálních věcí, sociální pracovnice OPD

 
 
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster