ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 tel: 485 354 213
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
probíhají v budově P, 2. nadzemní podlaží, místnost P02037 (u výtahu).

8. 7. 2020 9-10 hodin
13. 7. 2020 9-10 hodin

Čerpání řádné dovolené:
18. 7. - 2. 8. 2020
10. 8. 2020 - 19. 8. 2020
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020
V době dovolené nebudu k dispozici na telefonu ani nebudu reagovat na elektronické dotazy.

Životopis:

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UK ,Praha, Učtelství pro SŠ a ZŠ  Pedagogika- Výchova ke zdraví (od 2017-probíhá)

Pedagogická fakulta UK, Praha, Učitelství pro SŠ a ZŠ Pedagogika-Speciální pedagogika (od roku 2017- probíhá)

Katolická univerzita, Pedagogická fakulta, studijní program Sociální práce (Ph.D.), 2013

Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Doplňující pedagogické studium pro učitele (osvědčení), 2004

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (Mgr.), 2002

SZŚ a VOŠ Ústí nad Labem, nástavbové studium - studijní obor Dětská sestra (1997)

Gymnázium Jablonec nad Nisou - maturita (1995)


Dosavadní praxe:

2013–dosud  KSS FP TUL – odborný asistent s vědeckou hodností

2006–2013    KSS FP TUL – odborný asistent

2005–2006    Právní akademie a VOŠ právní, Liberec – učitelka odborných předmětů

2002–2005    SOŠ, SOU, U a PrŠ Šluknov – učitelka odborných předmětů

 
 
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster