ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 tel: 485 354 213
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
probíhají v budově P, 2. nadzemní podlaží, místnost P02037 (u výtahu).
Pozor!!!!
Na základě opatření děkana FP TUL a v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZdr. ČR 10676/2020-1/MIN/KAN a s Aktuálním opatřením rektora TUL proběhnou níže uvedené konzultace pouze telefonicky!!!!
Konzultace elektronickou formou probíhají průběžně.

V květnu proběhnou telefonické konzultace, případně osobní (dle epidemiologické situace) v následujících termínech:
25. 5. 2020 9 - 10 hodin
1. 6. 2020 9 - 10 hodin

Telefonické konzultační hodiny pro 2. a 3. ročník k tvorbě BP a pro studující CŽV k tvorbě ZP:
středa 11.3.2020 9-10:30hodin
pátek 27.3.2020 13:10-14:10 hodin
středa 8.4.2020 9-10 hodin
pondělí 20.4.2020 9-10:30 hodin
pondělí 27. 4.2020 10-12 hodin
pondělí 4.5.2020 9-10:30 hodin
pondělí 11.5.2020 10-11 hodin
pondělí 18.5.2020 13-14 hodin
Ke konzultaci ZP a BP lze využít i termínů běžných konzultací (viz výše), ale vždy je třeba zaslat  práci, kterou chce student/ka konzultovat minimálně 10 dní předem elektronicky.

Telefonické konzultační hodiny k předmětu Základy gerontologie a geriatrie (CGG)- 3. ročník SPPG kombi:
pátek 13.3.2020 9-10 hodin
pátek 27.3.2020 13:15-14:15 hodin
pondělí 20.4.2020 10-11 hodin
pondělí 27.4.2020 9-10 hodin

Rozpis tutoriálů k předmětům Sociálně právní problematika (14 hodin) a Aplikovaná sociální politika (14 hodin) je uveden v e-learningovém prostředí FP TUL u jednotlivých kurzů.  


 
 
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster