ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 Vedoucí katedry: 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucího katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 tel: 48 535 4220
e-mail: zuzana.palounkova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

budova "P", 1. poschodí, kancelář č. P02009 (schodištěm nahoru do 1. patra, za výtahem, na konci chodby vpravo)

Konzultační hodiny:   prostředníctvím e-mailu, osobní konzultaci je třeba předem domluvit

Dovolená: 20.-24. 6. 2022, 4.-8. 7. 2022


Tutoriály: rozpis tutoriálů v jednotlivých kurzech v e-learningu

Individuální konzultace k předmětu: v e-learningu


Informace k BP

Vážené studentky, vážení studenti, 

vzhledem k nerovnoměrnostem v časovém rozložení zpracování BP u studentů jsem byla nucena přistoupit ke stanovení termínů pro odevzdání práce v kompletní podobě k poslední konzultaci. Tímto opatřením se snažím eliminovat časový stres, který nastává vždy před termínem odevzdání BP. Termíny jsou stanoveny tak, aby byl ještě dostatek času pro drobné úpravy a dopracování a práce mohla být v potřebné kvalitě odevzdána.

Termín SZZ                     odevzdání práce k poslední konzultaci 

květen - červen               do 10. 3.

srpen - září                     do  30. 4.

leden - únor                    do 1. 11.

Děkuji. ZP

 
 
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Mgr. Alena Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 Mgr. Martin Korych
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Martina Holická
 Mgr. Jiřina Jehličková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Kateřina Kosová
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 Mgr. Libor Lopušan
 Mgr. Zuzana Nová
 Mgr. Iva Nováková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Hana Ramseidlová
 Eva Sadvarová
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 Mgr. Robert Trebicki, MBA
 Mgr. Andrea Tvrdá
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL., Ing-Paed IGIP
 Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster