ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 tel: 48 535 4220
e-mail: zuzana.palounkova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:

- budova "P", 1. poschodí, kancelář č. P02009

(schodištěm nahoru do 1. patra, za výtahem, na konci chodby vpravo)

Konzultační hodiny jsou možné po domluvě mailem.


Tutoriály: rozpis tutoriálů v jednotlivých kurzech v Moodle


Informace k DP/BP

Vážené studentky, vážení studenti, 

vzhledem k nerovnoměrnostem v časovém rozložení zpracování BP a DP u studentů jsem byla nucena přistoupit ke stanovení termínů pro odevzdání práce v kompletní podobě k poslední konzultaci. Tímto opatřením se snažím eliminovat časový stres, který nastává vždy před termínem odevzdání BP a DP. Tyto termíny jsou stanoveny tak, aby byl ještě dostatek času pro drobné úpravy a dopracování a práce mohla být v potřebné kvalitě odevzdána.

Termín SZZ                     odevzdání práce k poslední konzultaci 

květen - červen               do 10. 3.

srpen - září                     do  15. 4.

leden - únor                   do 1. 11.

Děkuji. ZP

 
 
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 PhDr. Michaela Kramerová
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Jana Pittnerová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster