ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 PhDr. Michaela Kramerová
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Jana Pittnerová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 tel: 4218, 774 694 296
e-mail: cavojska.studenti@atlas.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
Individuální konzultace k předmětu Zákady speicální pedagogiky pro kurz Školní asistent:

pátek 16.11.2018   13.30 - 16.30
sobota 24.11.2018 16.15 - 17.45
pátek 7.12.2018     13.30 - 15.45
pátek 11.1.2019     13.30 - 15.45

místnost P02010 (1. patro budova "P")
individuálně po předhozí domluvě e-mailem
 
 
 
English   Facebook
© 2008 webmaster