ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 tel: 485 354 213
e-mail: korych.martin@seznam.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny: budova "P", 1. patro, místnost P02037

Konzultační hodiny se konají vždy ve středu od 9 do 10 hod.

Prosím studenty, aby se na konzultaci VŽDY předem ohlásili písemně na e-mail korych.martin@seznam.cz. Jiný termín individuální konzultace lze rovněž dohodnout prostřednictvím e-mailu.

Životopis:
Vzdělání:

 • Technická univerzita v Liberci: Sociální práce – obor Sociální pracovník (Bc.), 2010
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií: Sociální politika a sociální práce – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Mgr.), 2013
Další vzdělání:
 • Technická univerzita v Liberci
  • Kurz sociální práce pro sociální pracovníky, 2007
 • ECS Edconsia, s.r.o.
  • Vzdělávací program pro vzdělávání vedoucích úředníků (48 hod.), 2007              
 • o.s. INSTAND
  • Vzdělávací program pro účastníky procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (72 hod.), 2008
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
  • Komunikační techniky (17 hod.),  2011
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
  • Poruchy osobnosti a KBT (17 hod.), 2011
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. (17 hod.), 2011
 • AABYSS s.r.o.
  • Lektor dalšího vzdělávání (profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací),  2013 
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
  • Organizační rozvoj, poradenství, koučování (55 hodin), 2013
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
  • Práce s traumatem a krizová intervence (55 hodin), 2013
 • PROUTEK, o.s.
  • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů (16 hod.), 2014
 • Institut Bernarda Bolzana v.o.s.
  • Státní sociální podpora a hmotná nouze (6 hod.), 2014
 • Institut Bernarda Bolzana v.o.s.
  • Základní otázky sociálně-právní ochrany dětí (6 hod.), 2014
 • „D“ občanské sdružení
  • Stres a prevence vyhoření (8,5 hod.),  2014
 • „D“ občanské sdružení
  • Komunikační dovednosti a asertivita (8 hod.), 2014
 • „D“ občanské sdružení
  • Dluhové poradenství – úvod do finanční gramotnosti (8 hod.), 2014     
 • České centrum fundraisingu
  • Fundraising pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (7 hod.), 2014
 • NLP Academy
  • Moderní metody práce s lidmi (32 hod.), 2016
Účast na konferencích a workshopech
 • Technická univerzita v Liberci
  • Handicap Liberec a Vysokoškolské studium bez bariér, 2011
  • Příspěvek v programu konference
 • Technická univerzita v Liberci
  • Vysokoškolské studium bez bariér, 2013
  • Příspěvek v programu konference
 • Asociace PALMA
  • Mezinárodní ošetřovatelské modely a koncepty péče (konference), 2013
  • Příspěvek v programu konference
 • Incheba Expo, Praha
  • NON-HANDICAP Praha, 2013
  • Workshop v rámci doprovodného programu veletrhu
 • ASSISTA, Wels (Rakousko)
  • Integra 2014
  • Workshop v rámci doprovodného programu veletrhu
 • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Pracovní handicap, 2014
  • Pořádání konference, odborné zajištění, příspěvky v programu
Dosavadní praxe od ukončení VŠ:
 • Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 1
  • Lektor na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky, zástupce vedoucí katedry
  • od 09/2014
 •  Martin Korych, Český Dub  
  • OSVČ – lektorská činnost, obchod, poradenství, koučink
  • od 03/2013
 • Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5  
  • Projektový manažer, sociální pracovník, vedoucí sociálních služeb, hlavní lektor 
  • od 07/2011
 • ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1  
  • Referent Odboru vnějších vztahů a komunikace
  • 01/2011 – 07/2011
 • Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
  • Vedoucí odboru kancelář primátora, tiskový mluvčí 
  • do 11/2011
Projektová činnost:
 • Hledám práci - podpora pracovního uplatnění pro osoby s lehkým postižením
  • realizace: 1. 7. 2011 - 28. 2. 2013
  • role v realizačním týmu: vedoucí projektu, pracovní poradce/sociální pracovník
  • více informací o projektu: http://www.sdruzenidrak.cz/sdruzenidrak/cs/hledam-praci_obcanske-sdruzeni-drak/
 • Vracíme se mezi Vás
  • realizace: 1. 12. 2011 - 31. 10. 2013
  • role v realizačním týmu: manažer projektu
  • více informací o projektu: http://www.sdruzenidrak.cz/cs/vracime-se-mezi-vas/
 • S inovací k dobré praxi - přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání
  • realizace: 1. 9. 2012 - 31. 10. 2014
  • role v realizačním týmu: vedoucí projektu, sociální pracovník
  • více informací o projektu: http://www.sdruzenidrak.cz/cs/s-inovaci-k-dobre-praxi/
 • Včasná pracovní diagnostika pro tělesně postižené
  • realizace: 1. 9. 2013 - 31. 6. 2015
  • role v realizačním týmu: věcný manažer, vedoucí pilotáže
  • více informací o projektu: http://www.sdruzenidrak.cz/cs/vcasna-pracovni-diagnostika-pro-telesne-postizene/
 
 
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster