ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 tel: 485 354 213
e-mail: korych.martin@seznam.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny: budova "P", 1. patro, místnost P02037

Konzultační hodiny se konají vždy ve středu od 9 do 10 hod.

Prosím studenty, aby se na konzultaci VŽDY předem ohlásili písemně na e-mail korych.martin@seznam.cz. Jiný termín individuální konzultace lze rovněž dohodnout prostřednictvím e-mailu.

Publikační činnost:

KALÁBOVÁ, Helena a Martin KORYCH. Patočkův životní pohyb v základu pomáhající profese. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2017, VI(12), 177-185. ISSN 2084-8722.

KORYCH, Martin. Jinost jako bariéra pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M. eds. Jinost ve výchově a sociálních vědách: implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 114-119. ISBN 978-80-7494-946-1.

KALÁBOVÁ, Helena a KORYCH, Martin. Proces transformace a problematika "domovštění" v pomáhajících profesích. ACC Journal: Issue C. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, XXII(3), 45-53. ISSN 1803-9782.

KALÁBOVÁ, Helena a KORYCH, Martin. Fenomen rodiny a výchova mládeže. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, 22(2), s. 47-55. ISSN 1335-1109.

KORYCH, Martin. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In: POSPÍŠILOVÁ, Iveta. Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí "Vysokoškolské studium bez bariér". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, s. 38-43. ISBN 978-80-7494-228-0.

KORYCH, Martin. Pracovní handicap: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pracovní handicap 2014. Liberec: Občanské sdružení D.R.A.K., 2014. ISBN 978-80-260-7016-0.

KORYCH, Martin. S inovací k dobré praxi. In: POSPÍŠILOVÁ, Iveta. Vysokoškolské studium bez bariér: Sborník příspěvků z konference zaměřené na trendy ve zpřístupňování studia na vysokých školách lidem se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, s. 87-89. ISBN 978-80-7494-066-8.

KORYCH, Martin a kol. Program zaměstnávání osob s tělesným postižením. In: Občanské sdružení D.R.A.K. [online]. 2013 [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: http://www.sdruzenidrak.cz/upload/sdruzenidrak/docs/OZP_text_fin.docx

MÁCHOVÁ, Jindřiška, KORYCH, Martin a kol. Inovativní vzdělávací program pro osoby pečující o závislého člena rodiny. In: Občanské sdružení D.R.A.K. [online]. 2013 [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: http://www.sdruzenidrak.cz/upload/sdruzenidrak/docs/INOVATIVNÍ PROGRAM PEČUJÍCÍ.docx

KORYCH, Martin. Od svépomoci k profesi. In: Vysokoškolské studium bez bariér a Handicap Liberec: Sborník příspěvků z konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, s. 20-21.

 
 
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster