ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 Vedoucí katedry: 
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucího katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D.
 
 Administrativní pracovník: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Mgr. Alena Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Zdeňka Braumová
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 Mgr. Martin Korych
 tel: 485 354 213
e-mail: korych.martin@seznam.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny: budova "P", 1. patro, místnost P02008

Konzultační hodiny se z důvodu současné situace konají po předchozí dohodě emailem. Konzultace probíhají ve skupině do 10 osob osobně, případně prostřednictvím Skype.

Prosím studenty, aby se na konzultaci VŽDY předem ohlásili písemně na e-mail korych.martin@seznam.cz. Jiný termín individuální konzultace lze rovněž dohodnout prostřednictvím e-mailu.

 
 
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Martina Holická
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Kateřina Kosová
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 Mgr. Zuzana Nová
 Mgr. Iva Nováková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. Hana Ramseidlová
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 Mgr. Robert Trebicki, MBA
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, MBA, LL., Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster