ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 tel: 485 354 290
e-mail: iva.luftnerova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
Vzhledem k nastalé situaci v ČR vypisuji konzultační hodiny pro letní semestr akademického roku 2019/2020 na
každé pondělí  od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Kontaktovat mě můžete v této době:
  • telefonicky: 604232573
  • e.mailem: iva.luftnerova@tul.cz
  • možno sjednat videokonferenci pře Meet

Opatření bude trvat až do odvolání.


Životopis:

Vzdělání:

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky (Mgr.), 2010

Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, Katedra Sociálních studií a speciální pedagogiky – Speciální pedagogika (Bc.), 2008

Univerzita Hradec Králové – rozšiřující studium oboru Speciální pedagogika (program CŽV), 2002

Dosavadní praxe:

od 9/2014           KSS FP TU v Liberci – odborný asistent

2012 dosud        příležitostně lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při ŠZDVPP Královohradeckého kraje

2011 dosud        Soukromá Pedagogická a kineziologická poradna (OSVČ)

2007–2011        lektorka ve vzdělávacím centru Hipokampus Praha- lektor rekvalifikačních kurzů

 
 
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster