ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 tel: 485 354 221
e-mail: hana.ryslava@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:


V měsíci červenci a sprnu 2020 proběhnou jen po předchozí dohodě e-mailem.

Prosím studenty, ale vždy dříve, než vyrazí na konzultaci, ověřili, že se konzultační hodiny nezměnily. Někdy se stane, že jsem nucena konzultační hodiny z pracovních důvodů zrušit nebo přesunout. Děkuji.


Čerpání dovolené v létě 2020:

13. 7. - 19. 7. 2020
29. 7. - 23. 8. 2020
(v tomto období nebudu reagovat na vaše e-maily ani telefony)


Rozpis tutoriálů v ZS 2020:


Rozpis individuálních konzultací v ZS 2020:Životopis:

Vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, doktorský studijní program Speciální pedagogika, interní doktorand (Ph.D.), 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, PdF studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciálněpedagogická andragogika (Mgr.), 2010

Univerzita Hradec Králové, PdF, studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené (Bc.), 2008

Dosavadní praxe:

od 9/2016            Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené Liberec - speciální pedagog

od 9/2014            KSS FP TU v Liberci – odborný asistent

2012–2014          Poskytovatel poradenských a servisních služeb, lektor v Centru podpory studentů se specifickými potřebami na UP v Olomouci

2013–2014          Lektor v Centru celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

2010–2014          Interní doktorand, Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP v Olomouci

2008–2009          Pracovník v sociálních službách (asistent chráněného bydlení) v Domově pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Barevné domky Hajnice

 
 
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster