ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 tel: 485 354 221
e-mail: hana.ryslava@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:


V měsíci dubnu 2020 budou probíhat prostřednictvím e-mailu, po předchozí e-mailové domluvě můžeme konzultovat také telefonicky.

Prosím studenty, aby vždy předtím, než se na konzultaci vypraví, zkotrolovali, zda je termín konzultačních hodin platný. Někdy se stane, že jsem nucena konzultační hodiny z pracovních důvodů zrušit nebo přesunout. Děkuji.


Rozpis tutoriálů v LS 2020:

Tyflopedie (KSS/CTY):
9. 3. 2020 9,00 - 10,30 hod.
2. 4. 2020 12,00 - 14,15 hod.
24. 4. 2020 13,00 - 14,30 hod.

Speciální pedagogika 1 (KSS/ZG1):
3. 4. 2020 10,30 - 12,00 hod.
30. 4. 2020 9,00 - 10,30 hod.
7. 5. 2020 9,00 - 11,15 hod.


Rozpis individuálních konzultací v LS 2020:

Osobní a pedagogická asistence (KSS/COA):
7. 4. 2020 12,30 - 14,00 hod.
3. 4. 2020 9,00 - 10,30 hod.

 
 
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster