ID:
Heslo:


Projekt: Společenství praxe pro podporu vzdělávání – SPPPV

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Anotace: Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Stav: Projekt je v řešení


English   Facebook
© 2008 webmaster