ID:
Heslo:


Projekt: Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908

Anotace: Projekt se zaměřuje na řešení vybraných otázek inovace učitelského vzdělávání na FP TUL. V popředí projektu stojí inovace systému pedagogických praxí na FP TUL a otázky rozvoje klíčových kompetencí studentů s ohledem na jejich přípravu na výuku v rámci inkluze. Projekt dále zahrnuje podporu aktivit vedoucích k zvyšování kvality vysokoškolských učitelů připravující budoucí pedagogické pracovníky.

Stav: Projekt je v řešení


English   Facebook
© 2008 webmaster