ID:
Heslo:

Dvousemestrový kurz ke splnění kvalifikačních předpokladů pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole s integrovanými žáky. 

leták
English   Facebook
© 2008 webmaster