ID:
Heslo:

Čtyřsemestrový kurz pro absolventy magisterského studia s pedagogickým (učitelským) zaměřením, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost ve třídě (studijní skupině, oddělení), ve které se v rámci tzv. společného vzdělávání vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informační letákEnglish   Facebook
© 2008 webmaster