ID:
Heslo:

Úvod

Od září 2010 do srpna 2013 realizovala Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (dále KSS FP TUL) projekt Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice (reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0088), který byl podpořen prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsah projektu byl poměrně pestrý – od např. studijních exkurzí k odborným praxím studentek a studentů, přes workshopy a závěrečný odborný seminář s mezinárodní účastí, které byly zaměřeny na speciálně pedagogická témata, až k e-learningovým modulům v elektronickém vzdělávacím prostředí software Moodle. V následujícím textu jednotlivé části projektu blíže představíme – přičemž největší pozornost budeme věnovat e-learningovým modulům, které tvoří největší a „nejviditelnější“ část projektu.

Úvod
1. Studijní exkurze k odborným praxím studentek a studentů
2. Workshopy a závěrečný odborný seminář s mezinárodní účastí
3. E-learningové moduly v elektronickém vzdělávacím prostředí software Moodle
3.1 E-learning
3.2 Moodle
3.3 E-learningové moduly
3.4 Hodnocení e-learningových modulů studujícími
Závěr
Galerie - Exkurze do Dětského domova, Základní školy praktické, Praktické školy a Školní jídelny v Dlažkovicích
Galerie - Exkurze do Výchovného ústavu, Dětského domova se školou, Základní školy, Střední školy a Školní jídelny v Kostomlatech pod M
Galerie - Exkurze do Centra sociální pomoci v Liběšicích
Galerie - Exkurze do Logopedické základní školy v Měcholupech u Žatce
Galerie - Exkurze do Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích
Galerie - Exkurze do Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Litoměřicích
Galerie - Exkurze do Speciální základní školy a Speciální mateřské školy v Teplicích
Galerie - Dopolední program závěrečného semináře
English   Facebook
© 2008 webmaster