ID:
Heslo:


Projekt: Celoživotní učení jako forma aktivizace seniorů

Anotace:
Projekt je zaměřen na oblast celoživotního učení seniorů ve věku 65+ s akcentací na využívání této formy vzdělávání jako možného způsobu aktivizace osob seniorského věku s ohledem na dosažené vzdělání, bydliště a věk respondentů.

DOBA TRVÁNÍ:
1.3. - 31. 12. 2017 zaza


English   Facebook
© 2008 webmaster